Anna-Caren Sätherberg

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna-Caren Sätherberg

  • Pressträff med landsbygdsministern om förslag på åtgärder för att upptäcka och motverka fusk i livsmedelskedjan

    Vid en pressträff tisdagen den 28 juni meddelade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att regeringen kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige kan stärka den offentliga kontrollen av fusk i livsmedelskedjan.

  • Utredning om en nationell bioekonomistrategi

    Regeringen har som en övergripande prioritering att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen. Som ett led i arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I uppgiften ingår att ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi. Utredaren ska också analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

  • 220616 Landsbygdsministern i Östersund

    Fredag den 17 juni undertecknande landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira den svenska partnerskapsöverenskommelsen i Östersund. Överenskommelsen anger Sveriges strategiska inriktning för europeiska regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-, fiskeri- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden+ för åren 2021–2027.

Innehåll från Anna-Caren Sätherberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 133 träffar.