Anna-Caren Sätherberg

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna-Caren Sätherberg

  • På EU-möte: Livsmedelsförsörjningen efter Rysslands invasion av Ukraina

    Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
    Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel den 24 maj. Situationen på jordbruksmarknaderna i och utanför EU i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina står på dagordningen för mötet. Foto: Sveriges EU-representation

    När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel 24 maj står prisutvecklingen på och tillgången till livsmedel i fokus. Efter en uppdatering från EU-kommissionen ska ministrarna diskutera läget och möjliga vägar framåt. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företräder Sverige.

  • Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

    Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands olagliga invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson utses till särskild utredare.

Innehåll från Anna-Caren Sätherberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 99 träffar.