Anna-Caren Sätherberg

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Landsbygdsminister

Näringsdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna-Caren Sätherberg

 • Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

  Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands olagliga invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson utses till särskild utredare.

 • Regeringen i dialog om skogens roll i klimatomställningen

  Ministrarna sitter vid ett bord tillsammans med de andra deltagarna.
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg under mötet. Foto: Nicole Dreher Sköld/Regeringskansliet

  Den 26 april bjöd klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg in skogsindustrin och miljöorganisationer för dialog om skogen och klimatet.

 • Fortsatt bra tillgång till mat i Sverige

  Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina bjöd landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin idag in till pressbriefing om Sveriges livsmedelsförsörjning.

Innehåll från Anna-Caren Sätherberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 93 träffar.