Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Ansvariga statsråd

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister
Karl-Petter Thorwaldsson Närings­minister
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg Landsbygds­minister

Aktuellt från Näringsdepartementet

Illustration: Itziar Castany Ramirez

Regeringens arbete med cementförsörjning

Cement är en nödvändig produkt för genomförande av pågående och planerat bostadsbyggande, infrastrukturprojekt, vindkraftsutbyggnad, drift av underjordsgruvor samt för underhåll och reparation av samhällsviktig infrastruktur m.m. Flera samhällssektorer är i behov av cement för att kunna bedriva verksamhet och produktion samt underhåll och reparationer. Det finns i dagsläget inget annat material som fullt ut kan ersätta kalksten och cement i tillverkning av betong.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6617 träffar.