Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Ansvariga statsråd

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister
Karl-Petter Thorwaldsson Närings­minister
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg Landsbygds­minister

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Överlämning av bokstavsutredning om näringslivets gröna omställning

    Bokstavsutredare Hans Lindblad, f.d. statssekreterare och Riksgäldsdirektör, Kersti Karltorp, forskare och projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, samt nationalekonom Martin Janhäll överlämnade idag sin utredning om näringslivets gröna omställning till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger.

  • Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

    Regeringen lämnade den 12 augusti över en lagrådsremiss om djurläkemedel, där det föreslås att veterinärer ska lämna uppgifter till Statens jordbruksverk om användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, för behandling av djur. Informationen från veterinärerna behövs för att Jordbruksverket i sin tur ska kunna rapportera användningen till europeiska läkemedelsmyndigheten.

  • Samordnare ska underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning

    Just nu genomför fordonstillverkarna massiva investeringar för utveckling och produktion av batterier. Etableringarna skapar många nya jobb men ställer krav på bland annat infrastruktur, bostäder och energitillförsel. För att underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning ska en samordnare utses.

Illustration: AstraZeneca

Nationell strategi för life science

I den nationella life science-strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.

Fotograf
Foto: Daniel Hertzell Foto: Daniel Hertzell

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens insatser för hållbar turism och växande besöksnäring

Regeringens insatser är en sammanställning av pågående insatser inom olika politikområden som bidrar till genomförandet av strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Regional utveckling
Regional utveckling Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se

Insatser för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten

Sverige är ett av världens mest innovativa länder där klimatomställningen lägger grunden för nya lösningar. De företagsetableringar och företagsexpansioner som sker i Norrbotten och Västerbotten är betydelsefulla för den gröna omställningen.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7003 träffar.