Per Bolund

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

”Sverige och världen står inför många utmaningar, inte minst klimatkrisen och naturkrisen. Vi ska möta dessa med resolut agerande och framtidstro. När vi ställer om det svenska samhället värnar vi inte bara naturen och kommande generationer - vi stärker också svensk välfärd och konkurrenskraft.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Per Bolund

  • Pressträff med Anders Ygeman och Per Bolund

    Regeringen avser att ge Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta fler elproduktionsanläggningar. Utbyggnad av havsbaserad vindkraft förväntas vara ett viktigt bidrag till att målen om förnybar elproduktion till 2040 nås och bidrar även till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

  • Pressträff med Per Bolund och Per Olsson Fridh den 12 oktober inför FN:s klimattoppmöte

    I dag tisdag 12 oktober håller Per Bolund, miljö- och klimatminister, och Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, en pressträff för att presentera en nyhet inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow.

Innehåll från Per Bolund

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 849 träffar.