Annika Strandhäll

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Miljödepartementet

"Vi ska skapa framtidens gröna jobb med bra villkor i hela landet. Klimatomställningen innebär stora investeringar i ny teknik och nya branscher, och vi ska inte låta de möjligheterna försvinna någon annanstans. Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge. Det ska komma alla människor till del, var man än bor. Varenda en av oss behövs när vi ställer om till ett hållbart samhälle."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Annika Strandhäll

  • Regeringen fattar beslut som skyndar på utbyggnad om havsbaserad vindkraft

    Regeringen har i dag fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

  • Inför EU-ordförandeskap: Annika Strandhäll möter Tjeckiens miljöminister

    Pressmeddelande
    Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

    Den 17 maj reser klimat- och miljöminister Annika Strandhäll till Prag för att tala på ett seminarium om cirkulär ekonomi och för att träffa Tjeckiens miljöminister Anna Hubáčková.

Innehåll från Annika Strandhäll

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 68 träffar.