Annika Strandhäll

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Miljödepartementet

"Vi ska skapa framtidens gröna jobb med bra villkor i hela landet. Klimatomställningen innebär stora investeringar i ny teknik och nya branscher, och vi ska inte låta de möjligheterna försvinna någon annanstans. Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge. Det ska komma alla människor till del, var man än bor. Varenda en av oss behövs när vi ställer om till ett hållbart samhälle."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Annika Strandhäll

 • Klimatpremien breddas för att skapa fler klimatsmarta arbetsmaskiner

  För att snabba på elektrifieringen av arbetsmaskiner och omställningen till fossilfria arbetsmaskiner har regeringen nu beslutat att Klimatpremien ska omfatta fler maskiner.

 • Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för Sveriges elproduktion

  Regeringen tar över prövningen av tillåtligheten för delar av Europas största landbaserade vindkraftpark. Regeringen ger också Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att se över förutsättningarna för normsättningen av Sveriges vattendrag, sjöar och kustvatten.

 • Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas på innergård.
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas vid regeringens sommarfika 21 juli. Foto: Regeringskansliet

  Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

Innehåll från Annika Strandhäll

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 122 träffar.