Andreas Carlson

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Andreas Carlson

  • Sverige invalt i internationella sjöfartsorganisationens råd

    Sverige har valts in i rådet till FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Det innebär att Sverige får större möjligheter att påverka den globala sjöfarten och verka för en säkrare och mer klimatvänlig sjöfart med minskade utsläpp.

  • Infrastrukturminister Andreas Carlson värd för möte om luftfartens konkurrenskraft

    Infrastrukturminister Andreas Carlson talar till en publik.
    Infrastrukturminister Andreas Carlson stod värd för mötet för att diskutera luftfartens konkurrenskraft. På mötet deltog företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Onsdag den 15 november träffade infrastrukturminister Andreas Carlson företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Under mötet diskuterades regeringens fortsatta strategiska arbete med att stärka luftfartens konkurrenskraft.

Innehåll från Andreas Carlson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 171 träffar.