Jeanette Gustafsdotter

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Kulturminister

Kulturdepartementet

”Yttrandefriheten är demokratins hörnsten och måste värnas. Hot och hat mot det fria ordet är oacceptabelt och konstens frihet ska försvaras i varje stund. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och bidra till minskad segregation genom till exempel trygga livsmiljöer och fri tillgång till litteratur. Kulturen ska gå stärkt ur krisen och ha de bästa förutsättningar för att återstartas."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jeanette Gustafsdotter

  • Regeringen stärker svensk filmbransch

    Regeringen har fattat beslut om produktionsincitament för bland annat film- och dramaserieproduktioner som ska bidra till regional utveckling i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. Förordningen om det nya produktionsincitamentet träder i kraft 20 september. Tillväxtverket hanterar genomförandet och förbereder nu en första ansökningsomgång. De första stöden beräknas kunna delas ut under 2023.

    – Äntligen har vi ett stöd som gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Med stora produktioner i Sverige följer både jobb, regional utveckling och en stark återväxt för nästa generations filmskapare, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Viktiga steg för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

    Regeringen har gjort omfattande satsningar för att stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter under den senaste mandatperioden. Bland annat har en handlingsplan antagits. Den innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter fram till 2023, men också strategiska insatser för det långsiktiga arbetet. Arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter har även tillförts mer pengar än tidigare.

Foto: Regeringskansliet

Nya regler för stöd till civilsamhälle och trossamfund

Regeringen har den 29 juli 2022 beslutat om propositionen Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället. Nya demokrativillkor införs för stöd som går till trossamfund och organisationer i det civila samhället.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen stärker arbetet mot rasism

Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll från Jeanette Gustafsdotter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 130 träffar.