Jeanette Gustafsdotter

Aktuellt från Jeanette Gustafsdotter

  • Utökat krisstöd till kultur och idrott

    Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat utökat krisstöd till kulturen och idrotten. Utöver de förslag som presenterats tidigare tillförs nu kultur- och idrottsområdet ytterligare 100 miljoner kronor.

    – När fler smittskyddsåtgärder införs behövs fortsatta krisstöd till Sveriges kulturliv. En mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats hårt och konsekvenserna riskerar kvarstå under lång tid framöver. Vi vet att behovet är stort och akut och därför föreslår regeringen nu ytterligare medel, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Över en miljard i stödinsats till kulturen och inrättandet av ett nytt sakråd

    Kulturlivets verksamheter och aktörer i hela landet har drabbats hårt av coronapandemin. Nu inrättar regeringen ett nytt sakråd för kulturbranschen och satsar över en miljard kronor på kulturområdet genom fördelning av redan aviserat stöd och förslag i extra ändringsbudget.

    – Vi har god kunskap om vilka stöd som ger effekt. Den nära dialogen regeringen hittills haft med aktörerna kommer fortsätta, bland annat genom ett nyinrättat sakråd för kris och återstart, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Historisk satsning på minoritetsspråken

Regeringen har idag gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att under 2022–2024 ansvara för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessutom förstärks Samiskt språkcentrum vid Sametinget.

- Det är viktigt att vi arbetar för att bevara de nationella minoritetsspråken. Därför är det mycket glädjande att regeringen beslutat om denna satsning som innebär att minoritetsspråken får stärkta förutsättningar och att det finns resurser till konkret revitaliseringsarbete för att bevara de nationella minoritetsspråken, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället överlämnade slutbetänkande

Idag, tisdagen den 21 december, lämnade Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället över sitt slutbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Även Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, närvarande vid överlämnandet.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Stöd för fortsatt utdelning av tidningar varje dag i hela landet

Regeringen har den 9 december beslutat om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till utdelning av post varannan dag. Stödet ska kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

- En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är glad att vi med detta beslut ger förutsättningar för att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin dagstidning i brevlådan varje dag, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer och civila samhället med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer och civila samhället med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Jeanette Gustafsdotter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.