Amanda Lind

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Kulturdepartementet

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur och idrott.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Amanda Lind

  • Stöd till kultur, idrott och civilsamhället

    Regeringen överlämnar i dag den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat flera förlängningar av stöd och ersättningar till företag, kommuner och regioner. Även stöden inom socialförsäkringen förlängs. För att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen tillförs medel liksom kris- och stimulansstöd på kulturområdet och till idrotten. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Anpassade restriktioner från 1 juni

    Den 1 juni tar regeringen första steget i planen för avveckling av restriktioner. Det innebär bland annat följande: för inomhusarrangemang med anvisade sittplatser tillåts 50 deltagare. För utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser tillåts 100, med sittplatser tillåts 500. Motionslopp får en särskild begränsning på högst 150 deltagare. Matcher och tävlingar för barn och unga kan hållas inomhus och utomhus, för vuxna utomhus.

Bild: Regeringskansliet

Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor för förlängt kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheterna när läget så tillåter. Huvuddelen av krisstöden kommer att fördelas av Statens kulturråd som även kommer att fördela stöd till regionerna för regionala och lokala kulturverksamheter. Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. Regeringen och de stödgivande institutionerna återkommer med vidare information om detaljerna i stödens utformning.

Bild: Regeringskansliet

Kris- och stimulansstöd till idrotten

Regeringen föreslår att idrotten tillförs ytterligare 600 miljoner kronor som förlängt krisstöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19, för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Den slutgiltiga fördelningen av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.

Amanda Lind på en digital pressträff.
Amanda Lind på en digital pressträff. Foto: Regeringskansliet

Digital pressträff med Amanda Lind om stöd till kulturen och idrotten

Den 1 april höll kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind en digital pressträff om stöd till kulturen och idrotten.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Amanda Lind

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 353 träffar.