Morgan Johansson

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Justitie- och inrikesminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och inrikesminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Mäns våld och förtryck mot kvinnor måste synliggöras och bekämpas. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Pressbriefing med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om desinformation och cybersäkerhet

    I dag presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och generaldirektör Henrik Landerholm på Myndigheten för psykologiskt försvar informationsinsatsen ”Bli inte lurad” som ska stärka allmänhetens förmåga att stå emot påverkanskampanjer och desinformation. En lägesuppdatering av arbetet med cybersäkerhet presenterades också.

  • Satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen

    Vid en pressträff presenterade regeringen en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. På pressträffen presenterades också ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen.

Innehåll från Morgan Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1530 träffar.