Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Parlamentarisk kommitté ska utreda kriminalisering av förnekande av Förintelsen

    Samhället har ett ansvar att föra kunskap om Förintelsen och andra folkmord vidare för att förhindra att något liknande händer igen. Regeringen tillsätter därför en parlamentariskt sammansatt kommitté som bland annat ska ta ställning till om det bör införas ett särskilt straffansvar för förnekande av Förintelsen.

  • Morgan Johansson presenterade åtgärder mot grov brottslighet

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har presenterat ytterligare uppdrag och åtgärder mot den grova brottsligheten. Det handlar bland annat om uppdrag till myndigheter att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige och att utveckla stödet till avhoppare. Regeringen föreslår också i en proposition att straffreduktionen tas bort för personer i åldern 18–20 år vid allvarlig brottslighet.

Innehåll från Morgan Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1321 träffar.