Morgan Johansson

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet

"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle som håller ihop."

Aktuellt från Morgan Johansson

  • Barnet i fokus när regeringen presenterade reformer

    Regeringen har presenterat flera viktiga reformer för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Det handlar om ett paket med åtgärder för att alla barn ska kunna leva under trygga och stabila förhållanden fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Märta Stenevi presenterade reformerna på en gemensam pressträff.

  • Morgan Johansson tog emot del­betänkande om för­bättrade regler för arbets­krafts­invandring

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring. Förslagen i delbetänkandet presenterades vid en digital pressträff där även utredaren Anita Linder, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm, medverkade.

Innehåll från Morgan Johansson

Prenumerera

Totalt 1178 träffar.