Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

  • En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet

    Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, omfattande straffskärpningar och investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för 2022. Det presenterade Morgan Johansson och Mikael Damberg vid en pressträff.

  • Ökning av Polismyndighetens anslag

    I årets höst­ändrings­budget utökas nu Polis­myndig­hetens anslag med 500 miljoner kronor under 2021. Detta görs för att säker­ställa fortsatt tillväxt och minska risken för att årets beräk­nade under­skott inver­kar på Polis­myndig­hetens möjlig­het att före­bygga, utreda och beivra brott.

Innehåll från Mikael Damberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1361 träffar.