Mikael Damberg

Aktuellt från Mikael Damberg

 • Skärpta kontroller mot den illegala användningen av sprängmedel

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär ökad kontroll över de som hanterar civila sprängmedel. Syftet med förslagen är att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer. Inrikesminister Mikael Damberg och Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Noa, Polismyndigheten, medverkade på pressträffen.

 • Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

  Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

  Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

 • Kraftig resursförstärkning till forskning om brottslighet och segregation

  I forsknings- och innovationspropositionen införs två nya nationella forskningsprogram med syfte att minska brottslighet och segregation. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Mikael Damberg, inrikesminister, berätta om satsningarna. Fler filmer om propositionens olika samhällsutmaningar finns på temasidan.

Inrikesminister Mikael Damberg gav en lägesbild om skjutningar och gängkriminalitet utifrån ny statistik

I dag gav inrikesminister Mikael Damberg en lägesbild om skjutningar och gängkriminalitet utifrån ny statistik samt en genomgång av regeringens åtgärder på området. Genomgången gjordes vid en digital pressbriefing.

Åtgärder för ökad polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

Regeringen beslutar i dag om regleringsbrev för Polismyndigheten för budgetåret 2021. Myndigheten får flera uppdrag som berör utsatta områden där bland annat polisens närvaro och kamerabevakning ska öka. Det presenterade inrikesminister Mikael Damberg vid en pressträff.

Regeringen inrättar ett nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund presenterade den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1245 träffar.