Mikael Damberg

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Regeringen föreslår utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

    I dag höll inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff. Under pressträffen presenterades en lagrådsremiss om utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål. Det gavs även en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet. Syftet är att få en mer modern, flexibel och effektiv handläggning av framför allt stora brottmål.

  • Årlig redo­visning av myndig­hets­gemen­samt arbete mot organi­serad brotts­lighet

    Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit del av 2020 års redo­visning om resul­taten av den myndig­hets­gemen­samma sats­ningen mot organi­serad brotts­lighet. Resul­taten visar bland annat betyd­ligt fler utdömda fängelseår och det högsta besla­get av narkotika sedan sats­ningen inleddes 2009.

Regeringen stärker skyddet för Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra samarbeten som kan skada Sveriges säkerhet. Inrikesminister Mikael Damberg presenterade förslagen under en digital pressträff.

Regeringen föreslår ändring i grav­frids­lagen för att utöka möjlig­heterna till under­vattens­­verk­samhet vid M/S Estonia

Syftet med förslaget är att möjlig­göra under­­vattens­­verk­­sam­het för att utreda förlis­ningen av M/S Estonia och innebär att det införs ett nytt undantag från det straff­­sanktio­nerade förbudet mot dykning och annan under­­vattens­­verk­sam­het i det grav­frids­skyddade området.

– Regeringen anpassar nu lag­stift­ningen enligt önske­målen från Statens haveri­kommission. Vi anser att det är angeläget för att bland annat kunna undersöka hur skadorna på skrovet har upp­kommit, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Mikael Damberg tog emot utredning om det civila försvaret

I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret. I samband med detta hölls en digital pressträff där utredningens förslag på struktur presenterades.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Innehåll från Mikael Damberg

Prenumerera

Totalt 1277 träffar.