CV Elin Almqvist

Publicerad

Elin Almqvist är statssekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman.

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Brunett i grå kavaj och grå topp mot grå bakgrund
Statssekreterare Elin Almqvist Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ansvarsområden

  • Idrottsfrågor
  • Integrationsfrågor

Personligt

Elin Almqvist är född 1976. Hon är bosatt i Huddinge, är gift och har två barn.

Utbildning

1997–2001
Filosofie kandidatexamen, huvudområde samhällsgeografi, Uppsala universitet

1996
Studentexamen, samhällsvetenskapligt program

Befattningar och uppdrag

Befattningar

2021–
Statssekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman

2021–2021
Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

2019–2020
Stabschef hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

2015–2019
Politiska sakkunnig i Justistedepartementet

2013–2015
Utredningssekreterare, Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten

2012–2013
Kommunikationsstrateg, Rikspolisstyrelsen

2010–2012
Kommunikationsstrateg, Polismyndigheten i Södermanlands län

2007–2010
Pressekreterare, Rikspolisstyrelsen

2006–2007
Strategisk analytiker, Rikskriminalpolisen

2005–2006
Politisk sakkunnig, Justitiedepartementet

2002–2005
Pressekreterare, Stockholms läns landsting

2001–2002
Ombudsman, Socialdemokraterna i Stockholms län

2001
Projektanställd utredare, Brottsförebyggande rådet

Uppdrag

2017–
Ledamot och vice ordförande för Socialdemokraterna i Huddinge

2005–2008
Styrelseordförande för kvinnojouren Alla Kvinnors Hus

2003–2005
Samtalsledare inom Team för våldtagna, Alla kvinnors hus

Kontakt

Elin Almqvist
Statssekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Elin Almqvist, via registrator