Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Parlamentarisk kommitté ska utreda kriminalisering av förnekande av Förintelsen

    Samhället har ett ansvar att föra kunskap om Förintelsen och andra folkmord vidare för att förhindra att något liknande händer igen. Regeringen tillsätter därför en parlamentariskt sammansatt kommitté som bland annat ska ta ställning till om det bör införas ett särskilt straffansvar för förnekande av Förintelsen.

  • Ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet

    Grafik: Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i Bahrain och Förenade Arabemiraten och träder i kraft den 19 oktober 2021.

    Läs om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6499 träffar.