Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rätts­väsendets myndig­heter, bland annat polisen, åklagar­väsendet, dom­stolarna och kriminal­vården. Departe­mentet ansvarar också för migrations- och integrations­frågor, idrotts­frågor, arbetet mot segre­gation samt för frågor om samhällets kris­bered­skap. Justitie­departe­mentet ansvarar för lagstift­ningen inom områdena statsrätt och allmän förvalt­nings­rätt, civilrätt, process­rätt, straff­rätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Regeringen tillsätter utredning om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar

    En meningsfull fritid för barn och unga behövs för att minska och motverka segregation. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska undersöka hur den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan utvecklas och om den kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete. MUCF får också uppdrag att stödja kommuner i att öka ungas deltagande i demokratin.

  • Åtgärdspaket för att öka återvändandet

    Vid en pressträff presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman ett åtgärdspaket för att fler personer som inte har rätt att stanna i Sverige ska lämna landet.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7194 träffar.