Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rätts­väsendets myndig­heter, bland annat polisen, åklagar­väsendet, dom­stolarna och kriminal­vården. Departe­mentet ansvarar också för migrations- och integrations­frågor, idrotts­frågor, arbetet mot segre­gation samt för frågor om samhällets kris­bered­skap. Justitie­departe­mentet ansvarar för lagstift­ningen inom områdena statsrätt och allmän förvalt­nings­rätt, civilrätt, process­rätt, straff­rätt samt migrations- och asylrätt.

Ansvariga statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Maria Malmer Stenergard
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram

    Regeringen kommer inom kort påbörja arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En åtgärd på området som regeringen fattade beslut om i går handlar om att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras.

    Det presenterade justitie­minister Gunnar Strömmer och jämställdhets- och biträdande arbets­marknads­minister Paulina Brandberg vid en pressträff den 25 november.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4655 träffar.