Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

”Vi bygger Sverige. Vi investerar i infrastruktur och skapar jobb genom att ligga längst fram i klimatomställningen. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Nu driver vi på den gröna industriella revolutionen!”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Tomas Eneroth

 • En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

  Fotot visar framdelen av en bil som laddas
  Utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur påbörjas nu genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan aktörer. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

  Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

 • Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

  Fotot visar en närbild på laddning av en buss
  Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn. Detta utöver redan aviserade satsningar inom området. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  – Sverige ligger i framkant i den gröna omställningen av transportsektorn. Nu tar vi nästa steg och tittar på hur vi kan skapa incitament för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten och flyget. En av regeringens prioriteringar är att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Fotot visar fordon på en väg.
I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU. Reformen innebär skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk

Regeringen har i dag beslutat om ett antal nya regler som ska göra det svårare att utnyttja utländska yrkesförare, som stärker kontrollen av transportföretagen och som medför hårdare sanktionsavgifter vid fusk. Förordningarna träder i kraft den 2 och 21 februari 2022.

Sverige invald till rådet i IMO - FN:s sjöfartsorganisation

Sverige har valts in att sitta i styrelsen för FN:s sjöfartsorganisation IMO. Det innebär att Sverige får större möjligheter att driva på i frågor som till exempel ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten.

Transportsektorns klimatomställning på EU-möte

Tre lagstiftningsförslag på transportområdet som ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55 står på dagordningen när EU:s transportministrar träffas i Bryssel den 9 december. Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige.

Processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering.
Här ser du processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering. Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Pressbriefing med Tomas Eneroth om Trafikverkets förslag på en ny nationell infrastrukturplan

I dag kommenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth Trafikverkets förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022 – 2033. Tomas Eneroth redogjorde också för den pågående processen och vägen framåt för den nationella planen.

Innehåll från Tomas Eneroth

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 605 träffar.