Tomas Eneroth

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Aktuellt från Tomas Eneroth

  • Tomas Eneroth om mandatperiodens stora infrastrukturfrågor

    Regeringskansliet / Ninni Andersson

    Drygt två år har gått sedan regeringen tillträdde i januari 2019. Mycket har hänt på infrastrukturområdet, men vilka har de stora frågorna varit? Infrastrukturminister Tomas Eneroth delar med sig av sin syn på mandatperiodens två första år.

  • Restriktioner för långväga kollektivtrafik

    Regeringen föreslår att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Fotot visar när järnvägsunderhåll pågår. Man ser järnvägsspår och flera olika människor som arbetar.
Uppdraget innebär att Trafikverket ska analysera omfattning och konsekvenser av så kallad obalanserad budgivning i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av statliga järnvägar. Foto: Kasper Dudziek

Regeringen vill ha mer järnvägsunderhåll för pengarna

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera sina underlag för upphandlingar och hur kostnadsökningar kan motverkas inom järnvägsunderhållet. Syftet är att säkerställa att de medel staten satsar används effektivt och motverka fördyringar.

På fotot står statsrådet och statssekreteraren på en scen.
Med anledning av Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag höll Infrastrukturdepartementet ett digitalt remissmöte med regionerna onsdagen den 16 december och ett med näringslivet torsdag den 17 december. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen bjöd in till remissmöten inför ny nationell infrastrukturplan

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in representanter från regioner och näringsliv till digitala remissmöten för att få synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag. Nu kan du se remissmötena i efterhand.

Digital pressträff med Tomas Eneroth

Idag, tisdag den 22 december, höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff. Tomas Eneroth presenterade nyheter om samhällsviktigt flyg och flygplatsernas tillgänglighet. En teckentolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Digital pressbriefing med Tomas Eneroth 27 november 2020

Idag, den 27 november, höll infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressbriefing om påverkan på transportsektorn och förändrade resmönster med anledning av coronapandemin.

Teckenspråksversionen går att se i pressmeddelandet.

Innehåll från Tomas Eneroth

Prenumerera

Totalt 483 träffar.