Khashayar Farmanbar

Porträtt av Khashayar Farmanbar inomhus

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

"Nu säkrar vi energiförsörjningen. Vi elektrifierar och digitaliserar Sverige för att stärka välfärden och för att näringslivet ska fortsätta utvecklas. Så skapar vi jobb och driver på klimatomställningen."

Aktuellt från Khashayar Farmanbar

  • Pressbriefing med energiminister Khashayar Farmanbar 6 maj 2022

    I dag den 6 maj höll energiminister Khashayar Farmanbar pressbriefing med lägesbild av energiförsörjningen med anledning av Rysslands krig i Ukraina.

  • Sverige stöttar Ukraina med materiel för att säkra landets energiförsörjning

    För att stötta Ukraina och bidra till att säkra landets energiförsörjning har regeringen beslutat att Svenska kraftnät får överlåta materiel som kan användas för att reparera landets elnät.

Grönt ljus för elnätsinvestering på 8,4 miljarder kronor

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät tillåtelse att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland. Investeringarna syftar till att öka kapaciteten i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och mycket stora effektbehov som kommer från industrin i området. Investeringarna gör det även möjligt att ansluta ny vindkraft.

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som naturgas. Det kan på sikt minska beroendet av import av fossil naturgas eftersom biogasen då till exempel kan ersätta naturgas i industrier eller användas som bränsle i gasbilar, tunga lastbilar och sjötransporter.

Redovisning av kontrollstation för reduktionsplikt tidigareläggs

Regeringen har beslutat att ändra Energimyndighetens uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 för reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen. Anledningen är att regeringen vill snabbare kunna hantera de förslag som kommer med Energimyndighetens redovisning.

Drivmedelskompensation och elpriskompensation

Mot bakgrund av den kraftiga prisökningen på drivmedel avser regeringen införa en drivmedelskompensation. Regeringen föreslår nu även en modifierad förlängning av elpriskompensationen för mars månad.

Innehåll från Khashayar Farmanbar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 91 träffar.