Khashayar Farmanbar

Porträtt av Khashayar Farmanbar inomhus

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

"Nu säkrar vi energiförsörjningen. Vi elektrifierar och digitaliserar Sverige för att stärka välfärden och för att näringslivet ska fortsätta utvecklas. Så skapar vi jobb och driver på klimatomställningen."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Khashayar Farmanbar

 • Energiministermötet innebär ett steg närmare lägre elkostnader

  Med anledning av det extrainsatta energiministerrådsmötet i Bryssel den 9 september höll statsminister Magdalena Andersson en pressträff tillsammans med finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

 • Höga energipriser och möjliga nödåtgärder diskuteras vid EU-möte

  Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Danmarks klimat- och energiminister Dan Jörgensen samtalar med varandra i ett stort mötesrum i Luxemburg.
  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid rådsmötet. European Union

  När EU:s energiministrar möts i Bryssel den 9 september ska de diskutera möjliga nödåtgärder för att mildra de höga energipriserna och försörjningsläget för den kommande vintern. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid mötet.

 • Regeringen vill införa en elräkningsakut för höga elräkningar

  Regeringen presenterar idag ett förslag om att ställa ut statliga lån till elbolag för att de ska kunna erbjuda avbetalningsplaner till sina kunder som inte har möjlighet att betala hela sina elräkningar. Elräkningsakuten är ett led i regeringens arbete för att öka tryggheten för de som är oroliga för skenande elpriser i vinter.

 • Pressträff med energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

  Energiminister Khashayar Farmanbar höll onsdag den 7 september en pressträff tillsammans med Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

 • Pressbriefing om uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

  Den 6 september höll civilminister Ida Karkiainen tillsammans med energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar en pressbriefing om att myndigheterna ska vidta energisparande åtgärder. Deltog gjorde också Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Sverige och Norge vill intensifiera elsamarbetet i Norden

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Norges olje- och energiminister Terje Aasland träffades idag för att diskutera de stora utmaningarna på elmarknaden med höga och kraftigt varierande priser. De bägge statsråden diskuterade också ett intensifierat elsamarbete i form av en ”task force” för att tillsammans få ned elpriserna i Norden.

Finansministern, statsministern och energi- och digitaliseringsministern står vid podier på en pressträff med svenska flaggor bakom sig
Pressträff fredag den 2 september 2022. Från vänster Mikael Damberg, Magdalena Andersson och Khashayar Farmanbar. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen föreslår att EU frikopplar elpriser från gaspriser

Statsminister Magdalena Andersson redogjorde vid pressträffen fredag den 2 september för de åtgärder regeringen avser vidta för att möta den pågående energikrisen som statsministern beskrev som ett energikrig Ryssland riktar mot Europa. Pressträffen hölls tillsammans med finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar står framför varsitt podium med svenska och europeiska flaggan bakom sig.
Pressträff om högkostnadsskydd för elpriser onsdag den 31 augusti. Från vänster Mikael Damberg och Khashayar Farmanbar. Foto: Regeringskansliet

Mer kraftfullt högkostnadsskydd när elpriserna ökar

Rysslands energikrig driver upp elpriserna i hela Europa. För att skydda svenska hushåll och företag har regeringen aviserat ett högkostnadsskydd för höga elpriser. De avgifter som elkunder betalat in i så kallade flaskhalsintäkter ska användas för att sänka priserna eller återföras till hushåll och företag. En ny prognos visar att flaskhalsintäkterna ökar och att de sammantaget för 2022 och 2023 kan uppgå till närmare 90 miljarder kronor. Det innebär att högkostnadsskyddet för svenska hushåll kan bli fem gånger så omfattande som förra vinterns elpriskompensation.

Högkostnadsskydd för elpriser

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för elpriser, för svenska hushåll och företag. 60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska kraftnät ska återföras på kort sikt och det förväntas att minst 30 miljarder av dessa ska komma de hushåll som drabbats av höga elpriser till del. Minst 30 miljarder ska återföras antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring till hushållen så snart som möjligt.

Innehåll från Khashayar Farmanbar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 149 träffar.