Anders Ygeman

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Aktuellt från Anders Ygeman

  • Vaccinationsintyg blir digitala

    I dag höll digitaliseringsminister Anders Ygeman och socialminister Lena Hallengren digital pressträff tillsammans med Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Läkemedelsverkets vaccinsamordnare Charlotta Bergquist. Du hittar en teckenspråkstolkad version av pressträffen i pressmeddelandet.

  • Regeringen tar fram nationell vätgasstrategi

    Pressmeddelande
    Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet.

Fotot visar en bil som laddas en snöig dag
Närmare 90% av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon

Regeringen ger i uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet.

Bild: Regeringskansliet

Mass-SMS för att påminna om skärpta nationella råd

Idag, måndag den 14 december, skickar Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ett SMS till alla de ca 22 miljoner mobilabonnemang som finns i Sverige för att inför jul- och nyårshelgerna påminna om och uppmana till att följa de skärpta nationella råden som börjar gälla idag.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Välfärdskommissionen överens om ökad digitalisering och minskat IT-krångel

Välfärdskommissionen presenterar idag en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden.

På fotot sitter en person vid ett tågfönster med en dator.
- Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Regeringskansliet

Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg.

Innehåll från Anders Ygeman

Prenumerera

Totalt 231 träffar.