Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

  • Kompensation för höga elpriser

    Den 20 januari höll finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar en digital pressträff. Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige.

  • Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

    Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

Fotot visar framdelen av en bil som laddas
Utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur påbörjas nu genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan aktörer. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

Fotot visar en närbild på laddning av en buss
Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn. Detta utöver redan aviserade satsningar inom området. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

– Sverige ligger i framkant i den gröna omställningen av transportsektorn. Nu tar vi nästa steg och tittar på hur vi kan skapa incitament för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten och flyget. En av regeringens prioriteringar är att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Fotot visar solceller på ett tak
– Regeringen fäster stor vikt vid att kunna mildra de höga energipriserna och dess effekter. Det är viktigt att det blir enklare för mikroproducenter av el att ansluta sig till elnät, både för producenterna själva och för att förbättra nätkapaciteten. Det är också av betydelse att du som kund eller slutanvändare kan se på din faktura vad du kan göra för att minska din energianvändning, säger energiminister Khashayar Farmanbar. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Elkunder ska få ökad möjlighet att påverka sina energikostnader

För att öka möjligheten för elkunder, fjärrvärme- och fjärrkylekunder, lägenhetsinnehavare samt andra slutanvändare att påverka sina energikostnader har regeringen beslutat om två lagrådsremisser. Den ena ska skapa förutsättningar för att förbättra nätkapaciteten och därmed i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna. I den andra föreslås att fjärrvärme- och fjärrkylekunder, andra slutanvändare och lägenhetsinnehavare ska få information om sin energiförbrukning på fakturan och då lättare kunna justera sin energianvändning, till exempel när det är höga energipriser.

Fotot visar fordon på en väg.
I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU. Reformen innebär skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk

Regeringen har i dag beslutat om ett antal nya regler som ska göra det svårare att utnyttja utländska yrkesförare, som stärker kontrollen av transportföretagen och som medför hårdare sanktionsavgifter vid fusk. Förordningarna träder i kraft den 2 och 21 februari 2022.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1317 träffar.