Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Ansvariga statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige vid COP26

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige när transportministrar från hela världen och andra berörda internationella aktörer träffas i Glasgow och diskuterar hur transportsektorn kan ställa om för klimatet.

  • Ny nationell strategi ska göra Sverige ledande i delning av data

    Fotot visar lastning i en hamn
    Sverige ska aktivt delta i utformandet av EU:s inre marknad för data där svenska företag ska vara ledande aktörer och som ska vara på plats 2030. Foto: Volvo Lastvagnar

    Regeringen har idag fattat beslut om en nationell datastrategi. Inom områden som hälsa, kompetensförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, smart elektrifierad mobilitet och smart statistik ska datadelning och AI främjas. Strategin stärker även välfärden, forskningen och näringslivet genom riktade regeringsuppdrag.

Fotot visar tre fordon parkerade bredvid varandra.
Antalet registrerade A-traktorer har på ett år ökat med cirka 27 procent till totalt fler än 36 000 fordon. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen ser över regelverket för A-traktorer

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ett förändrat regelverk för A-traktorer. I uppdraget ingår att se över behovet av skärpta krav på säkerheten för A-traktorer och se över möjligheterna att införa regler eller krav som gör det svårare att manipulera A-traktorer. I uppdraget kan också hastighetsgränsen för A-traktor analyseras, då framförallt utifrån ett säkerhets- och klimatperspektiv.

Pressträff med Anders Ygeman och Per Bolund

Regeringen avser att ge Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta fler elproduktionsanläggningar. Utbyggnad av havsbaserad vindkraft förväntas vara ett viktigt bidrag till att målen om förnybar elproduktion till 2040 nås och bidrar även till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

Digital pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Idag, torsdagen den 23 september kl. 11.30, bjuder infrastrukturminister Tomas Eneroth in till en pressträff

Tomas Eneroth och ledamöter från Elektrifieringskommissionen i möte med den tyska delegationen.
Betydelsen av samverkan lyftes när Elektrifieringskommissionen träffade den tyska delegationen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Tyskt intresse för Elektrifieringskommissionens arbetssätt

Under den första dagen av det tyska statsbesöket den 7-9 september välkomnade infrastrukturminister Tomas Eneroth representanter ur den tyska delegationen på Infrastrukturdepartementet. Syftet med besöket var att ta del av Elektrifieringskommissionens arbete och arbetssätt.

Innehåll från Infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1232 träffar.