Innehållet publicerades under perioden

-

Interpellationssvar och svar i riksdagen

Uppdaterad

Att ställa frågor till statsråden är riksdagsledamöternas möjlighet att kontrollera och få information om regeringens arbete. Det finns tre typer av frågor: interpellationer, skriftliga frågor och muntliga frågor. Frågorna och statsrådens svar publiceras på riksdagens webbplats.

Interpellationer (på riksdagens webbplats)
En riksdagsledamot har möjlighet att ställa en interpellation till ett statsråd om dennes tjänsteutövning. Med interpellationer kan riksdagen kontrollera regeringens arbete, få information eller väcka uppmärksamhet kring en viss fråga. En interpellation lämnas skriftligt till statsrådet som inom två veckor svarar muntligt på frågan i riksdagens kammare. I regel följer sedan en debatt mellan statsrådet och den riksdagsledamot som ställde interpellationen, men även andra ledamöter kan delta.

Skriftliga frågor (på riksdagens webbplats)
Riksdagsledamöterna kan året om ställa skriftliga frågor till statsråden. Avsikten med frågorna är att riksdagsledamöterna ska få besked i ett visst, begränsat ärende.

Svar på skriftliga frågor (på riksdagens webbplats)
En skriftlig fråga till statsrådet besvaras med ett skriftligt svar.

Muntliga frågor (kammarens protokoll på riksdagens webbplats)
Muntliga frågor skiljer sig från interpellationsdebatterna genom att frågorna inte har lämnats in i förväg utan ställs direkt i kammaren av riksdagsledamöterna under den så kallade frågestunden. Statsrådens svar på muntliga frågor publiceras i riksdagens snabbprotokoll.

Sagt och gjort av Peter Hultqvist
Kort presentation av riksdagsledamoten Peter Hultqvist med webbfilmer och länkar till vad han har "Sagt och gjort" i riksdagen.