Peter Hultqvist

Peter Hultqvist Försvars­minister

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Hultqvist

  • Fortsatt stöd till Ukrainas försvar

    Regeringen ger Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa förslag på hur ett fortsatt stöd till Ukrainas försvar kan utformas.

  • Kontrollen över Östersjön i fokus under försvarsministermöte på Gotland

    Säkerheten runt Östersjön och fördjupat försvarssamarbete stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist träffade sina nordiska och baltiska kollegor på Gotland.

  • Artilleriammunition till Ukraina

    I samband med sin resa till Sollefteå, onsdag den 31 augusti besökte statsminister Magdalena Andersson Västernorrlands regemente I21 tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist. Vid pressträffen meddelade statsministern att regeringen under torsdagen kommer att fatta beslut om ett sjunde militärt stödpaket till Ukraina.

Peter Hultqvist sitter vid ett konferensrum med en dator framför sig.
Försvarsminister Peter Hultqvist under EU:s informella försvarsministermöte som ägde rum i Prag. Foto: Ulrika Langels/Försvarsdepartementet

EU:s försvarsministrar eniga om fortsatt stöd till Ukraina

Den 30 augusti deltog försvarsminister Peter Hultqvist i EU:s informella försvarsministermöte som ägde rum i Prag, Tjeckien. Mötet fokuserade bland annat på fortsatt stöd till Ukraina.

Från vänster i bild står Peter Hultqvist, Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram utomhus i skogen i Finland.
Försvarsminister Peter Hultqvist, Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram i samband med ett möte den 25 augusti i Finland. Foto: Ulrika Langels/Försvarsdepartementet

Stärkt nordiskt försvarssamarbete i fokus på ministermöte i Finland

Torsdagen den 25 augusti träffades Sveriges, Finlands och Norges försvarsministrar i Gustaf Mannerheims jaktstuga i södra Finland. Under dagen diskuterades såväl det svensk-finska försvarssamarbetet som samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland.

De tre ministrarna stående utomhus i Malmö hamn med mikrofoner framför sig.
Försvarsminister Peter Hultqvist (mitten), Danmarks försvarsminister Morten Bødskov (vänster) och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram (höger) på den pressträff som hölls i samband med deras möte i Malmö. Foto: Försvarsdepartementet

Fördjupat försvarssamarbete mellan Danmark, Norge och Sverige

Den 8 augusti möttes försvarsminister Peter Hultqvist, Danmarks försvarsminister Morten Bødskov och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram i Malmö. De diskuterade fördjupat samarbete mellan de tre länderna för att bidra till säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen.

M agdalena Andersson och Peter Hultqvist omgivna av militärer utomhus.
Statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist på plats hos Försvarsmakten i Boden, där de höll en gemensam pressträff den 7 augusti för att berätta om regeringens beslut att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare. Foto: Försvarsmakten

Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga.

Innehåll från Peter Hultqvist

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 846 träffar.