Budgetnyheter för Försvarsdepartementets områden

Uppdaterad

Här finns samlad information om de budgetnyheter för Försvarsdepartementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.

Illustration: Regeringskansliet

Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

Artikel: Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

Regeringens budgetsatsningar på det militära området

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

Artikel: Regeringens budgetsatsningar på det militära området 2024

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.