Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvariga statsråd

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina

    Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

    I dag torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina.

    I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.
Justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Regeringskansliet

Regeringen bjöd in till pressträff om arbetet med att stoppa utländska investeringar som kan skada Sverige

Den 16 mars höll justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff om arbetet med att stoppa utländska investeringar som kan skada Sverige.

Foto: Melker Dahlstrand/MSB

En samlad och tydligare reglering av VMA-systemet och säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Regeringen har den 14 mars överlämnat två propositioner till riksdagen. I propositionen En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten föreslår regeringen en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

I propositionen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m. föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Informellt EU-försvarsminister­möte 7–8 mars: Fortsatt militärt stöd till Ukraina

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer att leda arbetet i rådet. Här hittar nu senaste nyheterna om Försvarsdepartementets möten.

Den 7–8 mars träffades EU-ländernas försvarsministrar för ett informellt möte i Stockholm, inom ramen för rådet för utrikes frågor (försvar). Mötet inleddes med en middag den 7 mars, och fortsatte med möte på Scandinavian XPO den 8 mars.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uttalande från trilateralt möte mellan Finland, Norge och Sverige på Harpsund, 22 februari 2023

Ledarna för Sverige, Finland och Norge, tillsammans med deras utrikes- och försvarsministrar, har den 22 februari träffats på Harpsund i Sverige för att diskutera deras gemensamma säkerhetsutmaningar och deras nära samarbete i utrikes- säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 870 träffar.