Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 8 november överlämnades regeringens budgetproposition för 2023 till riksdagen.

  • Budgetpropositionen för 2023 har lämnats till riksdagen

    Budgetpropositionen för 2023 har överlämnats till riksdagen. Sammantaget föreslås reformer för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret. Budgeten omfattar även åtgärder för mer fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och renare miljö. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag och beslut om statens budget

Här hittar du samtliga budgetförslag sorterat per budgetår.

Illustration: Regeringskansliet

Ekonomiska prognoser och statens budget i siffror

Här hittar du Finansdepartementets senaste ekonomiska prognoser och aktuella siffror för statens budget.

Illustration: Regeringskansliet

Läs mer om budgetprocessen

Här kan du läsa mer om budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket och hur ett vanligt budgetår ser ut.

Innehåll om statens budget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 287 träffar.