Mikael Damberg

Porträtt av Mikael Damberg

Finansminister

Finansdepartementet

”Vi ska använda styrkan i svensk ekonomi för att lösa de problem som Sverige brottas med. Fler jobb i hela landet är nyckeln för att få ned arbetslösheten och bryta segregationen. Då ökar också skatteintäkterna och vi kan anställa mer personal i välfärden, fler poliser och öka takten i den gröna industriella revolutionen.”

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Förstärkningar av det nya reseavdraget

    Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med förslag på ett nytt och förenklat reseavdrag. För att personer med långa pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget. Bland annat föreslås att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil och förmånsbil vid tjänsteresor och hemresor föreslås justeras.

  • Mikael Damberg deltar vid extrainsatt informellt möte med EU:s ekonomi- och finansministrar

    Tisdag den 3 maj deltar finansminister Mikael Damberg i ett informellt videomöte med EU:s ekonomi- och finansministrar för att behandla Sveriges och Bulgariens återhämtningsplaner inom EU:s återhämtningsfacilitet. De formella besluten om godkännande av planerna fattas via skriftligt förfarande i rådet efter mötet.

  • Stödpaket till lantbruksföretag och fiskerinäring med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

    Med anledning av Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Regeringen föreslår nu därför ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket. Paketet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Innehåll från Mikael Damberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1498 träffar.