Max Elger

Max Elger, finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister

Finansdepartementet

”Mitt uppdrag är att värna den finansiella stabiliteten, att verka för väl fungerande kapitalmarknader, att motverka framtida finanskriser och att på bästa sätt hantera kriser om de trots allt uppstår. Jag ska arbeta för att motverka penningtvätt, främja en hållbar finansiering och stå upp för konsumenter i mötet med oseriösa aktörer och osunda affärsmetoder.”

Aktuellt från Max Elger

  • Max Elger ny finansmarknadsminister

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Max Elger är ny finansmarknadsminister på Finansdepartementet. Han kommer närmast från tjänsten som statssekreterare hos finansministern där han ansvarade för ekonomisk politik och internationellt ekonomiskt samarbete.

Innehåll från Max Elger

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6 träffar.