Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statssekreterare hos Magdalena Andersson

Uppdaterad

Max Elger, Fredrik Olovsson och Emma Lennartsson är statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Max Elger

Max Elger ansvarar för ekonomisk politik och internationellt ekonomiskt samarbete.

CV Max Elger 

Fredrik Olovsson

Fredrik Olovsson ansvarar för skatte- och tullfrågor.

CV Fredrik Olovsson

Emma Lennartsson

Emma Lennartsson ansvarar för budgetfrågor.

CV Emma Lennartsson