Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Flera myndigheter kan få utökade möjligheter att använda dataanalyser i sitt kontrollarbete

    Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska se över tre myndigheters möjligheter att använda dataanalyser i syfte att upptäcka och förhindra fel och fusk. De myndigheter som omfattas av uppdraget är Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. I uppdraget ingår det också att göra en översyn av de registerförfattningar som reglerar hur personuppgifter får hanteras hos de tre myndigheterna.

Innehåll från Magdalena Andersson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1083 träffar.