Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet och fler företagare ska omfattas i omsättningsstödet

    Regeringens aviserade nedstängningsstöd kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Samtidigt lämnas nya besked att fler företagare kommer omfattas av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Det meddelade regeringen på en pressträff i dag.

    En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns att se i pressmeddelandet nedan.

  • Välfärdskommissionen enas om flera nya åtgärder på årets första möte

    Under onsdagen höll Välfärdskommissionen sitt första möte för i år. Det handlade om hur stat, kommuner och regioner kan hitta nya arbetssätt och metoder för att säkerställa att pengarna som går till välfärden används effektivt. Bakgrunden är bland annat att gapet mellan behov och tillgängliga resurser i välfärden väntas öka de kommande åren. Kommissionen enades om totalt sex åtgärdsförslag.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 972 träffar.