Ida Karkiainen

Ida Karkiainen, civilminister

Civilminister

Finansdepartementet

"Alla Sveriges invånare bor i en kommun och i en region. Där finns välfärdens verkstad och där levereras dagligen det starka samhället. Som civilminister är mitt uppdrag att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för välfärdens medarbetare och för alla som tar del av deras arbete, oavsett var i landet du bor."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ida Karkiainen

  • Regeringen tillsätter utredning om statens samverkan och dialog med kommuner och regioner

    Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statens nuvarande former för samverkan och dialog med kommuner och regioner och vid behov föreslå nya former. Utredaren ska även se över regleringen av kommunala sammanträden för att säkerställa att sådana kan genomföras digitalt vid behov.

Innehåll från Ida Karkiainen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 44 träffar.