Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansdepartementet

Som finansmarknadsminister vill jag fortsätta utveckla finansmarknaden i en grönare och mer hållbar riktning. Den finansiella stabiliteten ska vara god och vi ska verka för en finansmarknad som bidrar till ekonomisk trygghet. I budgetarbetet vill jag bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. Jag vill se ett samhälle där alla människor har goda möjligheter att leva ett gott liv och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Digital pressträff med Per Bolund och Åsa Lindhagen

    Onsdag den 8 september klockan 10.00 höll miljö- och klimatminister Per Bolund tillsammans med finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen en digital pressträff om bland annat gröna kreditgarantier och industrikliv i höstens budgetproposition.

  • Mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare

    Regeringen presenterade i dag tre kommande skatteförslag i höstens budget. Omkring 7,5 miljoner svenskar omfattas av satsningen och tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.

Innehåll från Åsa Lindhagen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 321 träffar.