Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansdepartementet

Som finansmarknadsminister vill jag fortsätta utveckla finansmarknaden i en grönare och mer hållbar riktning. Den finansiella stabiliteten ska vara god och vi ska verka för en finansmarknad som bidrar till ekonomisk trygghet. I budgetarbetet vill jag bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. Jag vill se ett samhälle där alla människor har goda möjligheter att leva ett gott liv och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Statliga kreditgarantier för gröna investeringar i Sverige

    Regeringen har beslutat om att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för gröna investeringar. Med gröna kreditgarantier kan staten främja stora industriinvesteringar som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen och näringsminister Ibrahim Baylan höll en pressträff och presenterade uppdraget till Riksgälden.

  • Åsa Lindhagen tog emot utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    Idag tog finansmarknadsminister Åsa Lindhagen emot slutbetänkandet från utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I samband med överlämningen hölls en digital pressträff tillsammans med Barbro Thorblad, särskild utredare, där utredningens slutsatser presenterades.

Innehåll från Åsa Lindhagen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 313 träffar.