CV Märta Stenevi

Publicerad

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Miljöpartiet

Ansvarsområde 

  • Jämställdhet
  • Arbetet mot segregation och diskriminering
  • Barnets rättigheter
  • Mänskliga rättigheter på nationell nivå
  • Nyanländas etablering
  • Bostäder och samhällsplanering

Personligt

Märta Stenevi är född år 1976. Hon är bosatt i Malmö. Märta Stenevi har sambo och tre egna barn.

Utbildning

2003–2005
DIHM marknadsföring vid IHM Business School

1998–2000
Masters of Media, KY Projektledning

1995–1998
Oavslutad fil.kand. i litteraturvetenskap, film, förlagskunskap och företagsekonomi, Lunds universitet

Befattningar och uppdrag

2021–
Jämställdhets- och bostadsminister med
ansvar för stadsutveckling och arbetet mot
segregation och diskriminering

2021
Jämställdhets- och bostadsminister med
ansvar för stadsutveckling och arbetet mot
segregation och diskriminering

2019–2021
Partisekreterare, Miljöpartiet de gröna

2018–2019
Gruppledare, Miljöpartiet i Malmö, ledamot i kommunstyrelsen och i tekniska nämnden

2017–2019
Styrelseledamot, Business Region Skåne

2017–2019
Vice ordförande, Kommunförbundet Skåne

2017–2019
Styrelseordförande, Medeon Science Park & Incubator i Malmö

2016–2018
Kommunalråd, Stadsbyggnad och service i Malmö

2014–2016
Regionråd, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, ordförande personalnämnden, Region Skåne

2013–2014
Operations Director, Stabenfeldt AB

2008–2013
Diverse befattningar på chefsnivå, International Master Publishers Nordic AB

2001–2007
Diverse befattningar på Bokus AB, bl.a. marknadschef