Märta Stenevi

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Arbetsmarknadsdepartementet

"Min viktigaste uppgift är att jobba för att alla människor ska få samma chans i livet, oavsett start. Politikens ledstjärna bör vara att ge alla människor samma möjligheter och röja undan de hinder som finns mot jämlikhet. Två sådana hinder är ojämställdheten i samhället och bostadssegregationen."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Märta Stenevi

  • Regeringen tillsätter utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

    Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor

    Regeringen har idag haft möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor. Utöver representanter för riksdagspartierna deltog företrädare för regeringen, myndigheter och representanter för Roks och Unizon. Regeringen välkomnar allt engagemang i frågan från civilsamhälle, opinionsbildare och från riksdagens partier. Från regeringen deltog jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

Fortsatta satsningar på civilsamhällets arbete med utsatta grupper under coronapandemin

I en extra ändringsbudget föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Det är det tredje tillskottet av medel under året som ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks

Regeringen har överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller förslag som ger ytterligare förutsättningar för att förstärka skyddet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Regeringen föreslår bland annat ett ökat ansvar för kommunerna när det kommer till personer som utövar våld och att sekretess i relation till Polismyndigheten ska kunna brytas för att förebygga allvarliga brott i nära relationer.

Maskot/Folio

Satsningar inom jämställdhetsområdet i vårbudgeten för 2021

Ta del av de satsningar som görs i vårbudgeten för 2021 inom jämställdhetsområdet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Regeringen har i dag beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.

Innehåll från Märta Stenevi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 77 träffar.