Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och långtidsarbetslösheten ska tryckas tillbaka. När barn ser både mamma och pappa gå till jobbet med samma självklarhet bygger vi grunden för jämställdhet långsiktigt. Vi ska göra allt som krävs för att bekämpa hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Eva Nordmark

  • Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

    Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
    Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

    Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

  • Pressträff med Eva Nordmark om minimilöner

    Den 7 juni höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av överenskommelsen om minimilöner. På pressträffen deltog även LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark håller i regeringens nationella våldsförebyggande program och tittar in i kameran.
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

Pressträff om regeringens nationella våldsförebyggande program

Den 3 juni presenterades regeringens nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom programmet förstärks det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med större industri- och företagsetableringar

Den 1 juni hade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar en gemensam pressträff. Eva Nordmark berättade bland annat om det uppdrag som regeringen gett Arbetsförmedlingen om att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Myndigheten berättade att de bland annat kommer inrätta ett kansli för samordning av sitt arbete med industrietableringar. Kansliet ska placeras i Skellefteå.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar och sommarjobb

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar från och med våren 2022.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Regeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Innehåll från Eva Nordmark

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 389 träffar.