Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och långtidsarbetslösheten ska tryckas tillbaka. När barn ser både mamma och pappa gå till jobbet med samma självklarhet bygger vi grunden för jämställdhet långsiktigt. Vi ska göra allt som krävs för att bekämpa hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Eva Nordmark

  • Pressträff om läget på arbetsmarknaden

    Den 11 augusti hade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och finansminister Mikael Damberg en pressträff om arbetsmarknadsläget. Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är högre än innan pandemin och arbetslösheten har minskat tydligt. Allra tydligast är minskningen bland unga. Sedan juni 2021 har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procentenheter enligt SCB.

  • Kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

    Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och går nu fram med ytterligare förstärkningar. Den 8 juli höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av flera nya beslut för att förstärka regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. På pressträffen medverkade även Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

Foto: Presscenter/Regeringskansliet.

Stärkt kontroll mot missbruk av subventionerade anställningar

Onsdag den 6 juli höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av regeringens beslut om åtgärder för att motverka missbruk av subventionerade anställningar. På pressträffen deltog även ordförande för Handelsanställdas förbund Linda Palmetzhofer.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark håller i regeringens nationella våldsförebyggande program och tittar in i kameran.
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

Pressträff om regeringens nationella våldsförebyggande program

Den 3 juni presenterades regeringens nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom programmet förstärks det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Regeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Innehåll från Eva Nordmark

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 414 träffar.