Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot segregation och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson om arbetslösheten och prioriteringar för att återupprätta arbetslinjen

Minskningen av antalet arbetslösa har upphört och vänt till en svag ökning. Utomeuropeiskt födda, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Återupprättandet av arbetslinjen och en tätare koppling mellan jobb och integration står därför i fokus för arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under mandatperioden.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg kollar rakt in i kameran med en allvarlig min.
Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen stärker arbetet för ökad jämställdhet. Fokus ligger på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2023 har regeringen fördelat 475 miljoner kronor för arbetet och gett flera myndigheter uppdrag på området.

Johan Pehrson står och talar. Bakom honom syns en svensk flagga.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag för en bättre kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fortsätta stärka och utveckla sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivarkontakter i syfte att bidra till en bättre kompetensförsörjning i hela landet och i branscher som behöver rekrytera.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Fler regionala center mot arbetslivskriminalitet öppnas nästa år

Regeringen kommer under nästa år att fortsätta offensiven mot arbetslivskriminaliteten, som i några av sina allvarligaste former kan vara människohandel och människoexploatering med koppling till arbetsmarknaden. Arbetet med att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet kommer att fortsätta och flera nya center kommer att öppna.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1416 träffar.