Foto: Henrik Trygg/Johnér Bildbyrå

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ansvariga statsråd
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
 • EU:s strategi för Östersjöregionen tio år

  Under 2019 fyller EU:s strategi för Östersjöregionen tio år. Vad har strategin inneburit för Sverige och hur ser utmaningarna ut inom Östersjöregionen idag? Det är två av frågorna som EU-minister Hans Dahlgren här ger svar på.

 • Det pågår en intensiv aktivitet bland svenska aktörer i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

  Tillväxtverket sammanställer årligen en analys av det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Årets rapport, som publicerades 30 april 2019, baseras på underlag från genomförande myndigheter, länsstyrelser och regionalt utvecklingsansvariga. Rapporten visar att det pågår en intensiv aktivitet bland de svenska aktörer som bidrar till genomförandet av strategins mål och delmål. Strategin utgör ett ramverk för en gemensam riktning framåt och är ett verktyg för att hantera globala utmaningar på Östersjöregional nivå genom gränsöverskridande samarbeten mellan sektorer och länder. I rapporten förs även en del förändringsförslag fram gällande revideringen av strategins handlingsplan som pågår under 2019.

 • EU-sakråd inför översyn av EU:s strategi för Östersjöregionen

  Flera personer, däribland EU-ministern, sitter bakom ett mötesbord.
  EU-minister Hans Dahlgren höll i sakrådet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Rädda havsmiljön, länka samman regionen och ökat välstånd. Det är de tre övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Inför den översyn av strategins handlingsplan som EU-kommissionen nyligen initierat bjöd Regeringskansliet in organisationer, myndigheter och regionrepresentanter för att ta vara på deras expertis i frågorna.

Frågor om strategin?

Statsrådsberedningens EU-kansli, 08-405 10 00 (via växeln).

Projektexempel

Illustration över hur sedimentet muddras och sedan omvandlas till byggmaterial.
Sedimentet muddras och omvandlas till byggmaterial. Illustration: SMOCS

Projektet SMOCS gör förorenade muddermassor till hållbart byggmaterial

Hållbar hamnutbyggnad genom av att omvandla förorenade bottensediment till konstruktionsmaterial. Det utvecklade projektet SMOCS, med finansiering från Östersjöprogrammet, utvecklat. Här kan du ta del av en tidigare artikel som beskrev projektet.

Foto: Oskar Kihlborg/Folio

Östersjösamarbete för att förhindra katastrofer och olyckor

Erfarenheter och statistik behöver också delas mellan samarbetspartners i olika länder för att bidra till att bättre förebygga och begränsa katastrofer och olyckor. Ett exempel på projektsamarbeten som genomförts inom Östersjöregionen för att underlätta detta är det mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Institutet (SI) och Östersjösekretariatet (CBSS). Här finns en tidigare artikel som beskriver samarbetet mer.

Illustration: ScanBalt

Nätverkande för att frigöra Östersjöregionens potential

Att genom nätverk ta innovationer inom Health & Life Science till införande. Det är grundtanken bakom den icke-vinstdrivande organisationen ScanBalt, som driver flera projekt inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. En tidigare artikel om ScanBalt kan du läsa här.

Innehåll om EU:s Östersjöstrategi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 43 träffar.