Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Det svenska ordförandeskapet i fokus under Europaparlamentets besök i Stockholm

  Regeringen träffade den 30 november Europaparlamentets talmanskonferens som besökte Stockholm med anledning av det kommande svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

 • Utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott på EU-möte

  På bilden syns ett stort ovalformat mötesrum, där ministrar sitter vid ett mötesbord längs med väggen. I mitten av rummet står ett bord på en ljusgrön matta.
  Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder tre eller fyra gånger om året, varav två gånger med samtliga fackministrar närvarande. Europeiska unionen

  När EU:s ministrar för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott möttes i Bryssel den 28 och 29 november stod bland annat situationen för ukrainska flyktingar kopplat till det europeiska området för utbildning, europaåret för unga och den europeiska mediefrihetsakten på dagordningen. Skolminister Lotta Edholm, socialminister Jakob Forssmed och kulturminister Parisa Liljestrand representerade Sverige vid mötet.

 • Extrainsatt ministermöte om migration till EU

  Migrationsminister Maria Malmer Stenergard
  Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige när migration diskuterades vid ett extrainsatt ministermöte i Bryssel 25 november. Här ses också minister Fernando Grande-Marlaska Gomez från Spanien och minister Panagiotis Mitarachi från Grekland. Foto: Europeiska unionens råd

  EU:s och Schengenassocierade länders migrationsministrar möttes i Bryssel den 25 november för ett extrainsatt möte. Bakgrunden är det ökade trycket längs migrationsrutterna. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige.

 • EU-deklarationen – regeringens prioriteringar i EU-arbetet

  Statsminister Ulf Kristersson i Riksdagens talarstol
  Statsminister Ulf Kristersson inleder den EU-politiska partiledardebatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. 16 november 2022. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringens prioriteringar i EU-arbetet presenterades av statsminister Ulf Kristersson vid den EU-politiska partiledardebatten 16 november 2022.

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

  Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad. Under hösten 2022 är Tjeckien ordförande.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Ett exempel på en strategi som är viktig för Sverige är EU:s Östersjöstrategi. Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2882 träffar.