Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Ministermöte om migration som hybridattack och missbruk av EU:s medel

  Porträttbild av integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
  Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. Kristian Pohl/Regeringskansliet

  På rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 9-10 december ska EU:s inrikes-, justitie- och migrationsministrar bland annat diskutera satsningar för att förhindra missbruk av medel från EU:s återhämtningsfond. Ytterligare frågor är migration som ett verktyg vid hybridattacker och åtgärder för att bekämpa hatbrott.

 • Skatt och finansmarknad i fokus på EU-möte

  Möte i Europabyggnaden i Bryssel
  EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts inom ramen för Ekofinrådet i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

  När EU-ländernas finansministrar möts i Bryssel 7 december väntas de fatta beslut om skattefrågor. De ska också diskutera det pågående arbetet med bankunionen och nya förslag för att stärka kapitalmarknadsunionen samt det finansiella underrättelsearbetet. Även planeringsterminen diskuteras under mötet.

 • Cybersäkerhet, AI och europeiskt eID på telekområdet

  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i Europabyggnaden i Bryssel
  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar representerar Sverige på telekområdet. Foto: EU-representationen

  När digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar träffar sina EU-kollegor i Bryssel den 3 december ska rådet enas om sin ståndpunkt om ett EU-direktiv om cybersäkerhet. Även förslagen om artificiell intelligens och ett europeiskt eID ska upp på mötet.

Regeringens EU-prioriteringar

I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

Sveriges nya relation med Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5393 träffar.