Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015: Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Syftet med verksamheten inom ramen för denna strategi är att bidra till kapacitetsutveckling, samverkan och partnerskap med en bredd av aktörer, utveckling av metoder och arbetsformer samt till att stärka och bredda den svenska resursbasen.

Strategin ska gälla under perioden 2018-2022 och omfattar de medel som årligen anslås i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt för Svenska institutet (SI).