Sakråd från Miljödepartementet

EU-sakråd om kommissionens förslag till revidering av industriutsläppsdirektivet (IED)

Publicerad

Torsdagen den 9 juni klockan 10.00-16.00 bjuder Miljödepartementet in till EU-sakråd om kommissionens förslag till revidering av industriutsläppsdirektivet (IED).

Ladda ner:

EU-sakrådet utgår från det förslag till revidering av industriutsläppsdirektivet (IED) som kommissionen presenterade den 5 april 2022 som ett led i att genomföra EU:s gröna giv och flera tillhörande strategier.

Kommissionens förslag innehåller bland annat åtgärder som syftar till att effektivisera IED för att begränsa utsläpp av föroreningar, förenkla regelverket, främja innovationer och ny teknik samt stödja omställningen till en giftfri, cirkulär ekonomi och klimatneutral industri.

Kommissionens förslag innebär också att ytterligare verksamheter kommer att inkluderas och att tröskelvärdena för vissa verksamheter justeras.