Sakråd från Näringsdepartementet

Sakråd inför översynen av djurskyddslagstiftningen i EU

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av den förestående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning bjuder regeringen in till ett digitalt sakråd den 20 april 2022.

Ladda ner: