Sakråd från Kulturdepartementet

Sakråd om afrofobi

Publicerad

I den nationella planen mot rasism och hatbrott anges att regeringen kommer att inbjuda till årliga sakråd om afrofobi från och med 2017. Syftet är bland annat att underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och annan kommunikation om afrofobi mellan regeringen och civila samhällets organisationer. Regeringen bjuder nu in till det första av dessa sakråd den 28 november 2017.

Ladda ner: