Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Sakråd från Utrikesdepartementet

EU-sakråd om Europeiska kommissionens förslag om Digitala Portalen

Publicerad

EU-sakråd om Europeiska kommissionens förslag om en samlad digital portal - Digitala Portalen. Förslaget om Portalen har fyra övergripande syften. Alla medborgare och företag inom EU som utövar sina rättigheter på den inre marknaden ska ha tillgång till: högkvalitativ och korrekt information om tillämpliga regler, möjlighet att använda elektroniska förfaranden och via internet få tillgång till hjälpfunktioner och problemlösnings-tjänster samt återkopplingsmöjlighet till kommissionen och medlemsstaterna avseende hinder på den inre marknaden. EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.