Remiss från Socialdepartementet

Remiss av DS 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn Diarienummer: S2023/02226

Publicerad Uppdaterad

är kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av Ds 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 7 november 2023.

Remissinstanser


1. Akademikerförbundet SSR
2. Arbetsförmedlingen
3. Barnombudsmannen
4. Barnens Rätt i Samhället
5. Borlänge kommun
6. Botkyrka kommun
7. Brottsförebyggande rådet
8. Brottsoffermyndigheten
9. Domstolsverket
10. Ekobrottsmyndigheten
11. Enköpings kommun
12. Familjehemmens riksförbund
13. Familjerättssocionomernas Riksförening
14. Familjevårdens centralorganisation
15. Filipstads kommun
16. Friskolornas riksförbund
17. Funktionsrätt Sverige
18. Föreningen Sveriges socialchefer
19. Föreningen SäkerhetsBranschen
20. Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige
21. Försäkringskassan
22. Förvaltningsrätten i Malmö
23. Göteborgs kommun
24. Göteborgs tingsrätt
25. Helsingborgs kommun
26. Helsingborgs tingsrätt
27. Hovrätten över Skåne och Blekinge
28. Hudiksvalls kommun
29. Inspektionen för vård och omsorg
30. Integritetsskyddsmyndigheten
31. Justitiekanslern
32. Jämställdhetsmyndigheten
33. Jönköpings kommun
34. Kalmar kommun
35. Kammarrätten i Stockholm
36. Karlskrona kommun
37. Knas hemma
38. Kommunalförbundet Sydarkivera
39. Kriminellas Revansch I Samhället
40. Kristianstads kommun
41. Kronofogdemyndigheten
42. Kustbevakningen
43. Lindesbergs kommun
44. Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
45. Luleå kommun
46. Lunds universitet (Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan)
47. Länsstyrelsen Blekinge
48. Länsstyrelsen i Dalarnas län
49. Länsstyrelsen i Gotlands län
50. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
51. Länsstyrelsen i Hallands län
52. Länsstyrelsen i Jämtlands län
53. Länsstyrelsen i Jönköpings län
54. Länsstyrelsen i Kalmar län
55. Länsstyrelsen i Kronobergs län
56. Länsstyrelsen i Norrbottens län
57. Länsstyrelsen Skåne
58. Länsstyrelsen Stockholm
59. Länsstyrelsen i Södermanlands län
60. Länsstyrelsen i Uppsala län
61. Länsstyrelsen Värmland
62. Länsstyrelsen i Västerbottens län
63. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
64. Länsstyrelsen i Västmanlands län
65. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
66. Länsstyrelsen i Örebro län
67. Länsstyrelsen i Östergötlands län
68. Malmö kommun
69. Melleruds kommun
70. Migrationsverket
71. Mora kommun
72. Myndigheten för delaktighet
73. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
74. Norrköpings kommun
75. Nätverket unga för tillgänglighet
76. Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn
77. Polismyndigheten
78. Region Skåne
79. Region Stockholm
80. Region Uppsala
81. Regelrådet
82. Riksarkivet
83. Riksdagens ombudsmän
84. Rädda barnen
85. Rättsmedicinalverket
86. Skatteverket
87. Skellefteå kommun
88. Skövde kommun
89. Socialstyrelsen
90. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
91. Statens institutionsstyrelse
92. Statens skolinspektion
93. Statens skolverk
94. Stockholms kommun
95. Stockholms universitet (Juridiska fakulteten)
96. Strängnäs kommun
97. Sundsvalls kommun
98. Svea hovrätt
99. Sveriges advokatsamfund
100. Sveriges Kommuner och Regioner
101. Sveriges Lärare
102. Säkerhetsföretagen
103. Säkerhetspolisen
104. Södertörns tingsrätt
105. Tjejers Rätt i Samhället
106. Tullverket
107. Uddevalla kommun
108. Umeå kommun
109. Umeå tingsrätt
110. Unicef Sverige
111. Varbergs kommun
112. Vision
113. Vänersborgs kommun
114. Västerås kommun
115. Västmanlands tingsrätt
116. Västra Götalandsregionen
117. Växjö kommun
118. Åklagarmyndigheten
119. Örebro kommun
120. Östersunds kommun

 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.