Remiss från Socialdepartementet

Remiss Förslag till avgifter som ska belasta tillverkare och importörer av tobaksvaror Diarienummer: S2016/04431/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Förslag till avgifter som ska belasta tillverkare och importörer av tobaksvaror.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är 15 oktober 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.